O nas

Strona g³ówna » O nas » Audycje radiowe i reporta¿e

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Audycje radiowe i reporta¿e

 

  • 1 czerwca 2009 r. studenci Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêciego towarzyszyli prof. Leszkowi Balcerowiczowi w programie "Dzieñ Dobry TVN", który po¶wiêcony by³ edukacji ekonomicznej najm³odszych.
  • 27 lutego 2009 r. Polskie Radio Euro wyemitowa³o reporta¿ po¶wiêcony zajêciom realizowanym w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego.
  • 21 lutego 2009 r. studenci Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego byli go¶æmi programu "Dzieñ Dobry TVN". Nasi studenci wypowiadali siê m.in. na temat decyzji podejmowanych w czasach kryzysu.
  • 17 lutego 2009 r. na zajêciach Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego go¶ci³a Superstacja. Zapraszamy do zapoznania siê z fragmentem reporta¿u filmowego, który zosta³ wyemitowany 21 lutego 2009 r.
  • Zapraszamy do zapoznania siê z zapisem audycji radiowej po¶wiêconej kszta³ceniu przez internet, która zosta³a wyemitowana 18 stycznia 2006 r. w Radiu BIS.