Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Kursy dla kierowników jednostek » I edycja Kursu

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

I edycja Kursu

Kurs doskonalenia umiejêtno¶ci kierowniczych

  • Interakcje – doskonalenie umiejêtno¶ci
  • Kierowanie lud¼mi
  • Zarz±dzanie czasem
  • Negocjacje

 

Kurs odby³ siê w dniach 24-28 listopada 2003 r. (szkolenie trwa³o 5 dni).

Uczestnicy kursu (I edycja) otrzymali certyfikaty po¶wiadczaj±ce realizacjê programu zajêæ.

Dodatkowe pytania prosimy kierowaæ na adres e-mail: cren@sgh.waw.pl


zobacz program szkolenia


[ Informacja o kursie opublikowana w Gazecie SGH z dnia 15 grudnia 2003 r. ]
[ Ankieta dla pracowników ]