Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Baza szkoleñ » Baza szkoleñ

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Baza szkoleñ

Zapraszamy Pañstwa do zapoznania siê z programami szkoleñ – zosta³y one podzielone na trzy kategorie:

Prezentowane programy s± wstêpn± propozycj± wyk³adowców SGH. Istnieje mo¿liwo¶æ dostosowania ich do indywidualnych potrzeb firmy zamawiaj±cej.

 

Je¿eli szkolenie, którym s± Pañstwo zainteresowani nie jest zamieszczone w naszej bazie, uprzejmie prosimy o kontakt – postaramy siê przygotowaæ je na Pañstwa zamówienie (cren@sgh.waw.pl).