Aktualno¶ci

Strona g³ówna » Aktualno¶ci » Egzaminy z wyk³adów e-learningowych

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Egzaminy z wyk³adów e-learningowych

Data publikacji: 19.12.2008 [Aktualizacja z dnia: 22.12.2008]

Ju¿ w styczniu 2009 r. odbêd± siê egzaminy z miêdzyuczelnianych oraz miêdzynarodowych wyk³adów e-learningowych. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owymi informacjami.

 

Egzaminy z czterech miêdzyuczelnianych wyk³adów online, realizowanych w ramach projektu Econet:

  • Przywództwo w organizacjach – analiza najlepszych praktyk,
  • Strategia kreatywna w reklamie,
  • Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych,
  • Zarz±dzanie infrastruktur± informatyczn±,

bêd± odbywaæ siê w uczelniach macierzystych w dniach:

I termin 26 stycznia (poniedzia³ek) 2009 r. o godzinie 17:00

II termin 11 lutego (¶roda) 2009 r. o godzinie 17:00

Studenci SGH w Warszawie zdaj± egzaminy (I i II termin) w Gmachu G³ównym SGH, w sali 224. Szczegó³y nt. egzaminów dostêpne s± na platformie www.econet.pl po zalogowaniu.

 

——————————————————————————–

Egzamin z miêdzynarodowego wyk³adu e-learningowego pt. Rationality and Moral Choice dla studentów SGH w Warszawie odbêdzie siê 29 stycznia (czwartek) 2009 r., o godzinie: 17:00 w sali 224 w Gmachu G³ównym SGH. Szczegó³y nt. egzaminu dostêpne s± na platformie www.e-sgh.com po zalogowaniu.