Aktualno¶ci

Strona g³ówna » Aktualno¶ci » Egzaminy z wyk³adów e-learningowych

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Egzaminy z wyk³adów e-learningowych

Data publikacji: 8.5.2009

W maju i czerwcu 2009 r. odbêd± siê egzaminy z miêdzyuczelnianych oraz miêdzynarodowych wyk³adów e-learningowych. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owymi informacjami.

Egzaminy z czterech miêdzyuczelnianych wyk³adów online, realizowanych w ramach projektu Econet:

  • Przywództwo w organizacjach – analiza najlepszych praktyk,
  • Strategia kreatywna w reklamie,
  • Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych,
  • Zarz±dzanie infrastruktur± informatyczn±,

bêd± odbywaæ siê w uczelniach macierzystych w dniach:

I termin dnia 16 czerwca (wtorek) 2009 r. o godzinie 17:00
II termin dnia 10 wrze¶nia (czwartek) 2009 r. o godzinie 17:00

Studenci SGH w Warszawie zdaj± egzaminy (I i II termin) w Gmachu G³ównym SGH, w sali 107. Szczegó³y nt. egzaminów dostêpne s± na platformie www.econet.pl po zalogowaniu. ——————————————————————————–

Egzamin z miêdzynarodowego wyk³adu e-learningowego pt. Rationality and Moral Choice dla studentów SGH w Warszawie odbêdzie siê 21 maja (czwartek) 2009 r., o godzinie: 17:00 w pokoju 453 w Gmachu G³ównym SGH. Szczegó³y nt. egzaminu dostêpne s± na platformie www.e-sgh.com po zalogowaniu.