O nas

Strona g³ówna » O nas » Pracownicy Centrum

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Pracownicy Centrum

 

Dyrektor Centrum

 

Biuro Centrum

specjalista ds. organizacyjnych, sekretariat Centrum

redaktor wydawniczy

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

profesor SGH, konsultant ds. wspó³pracy z zagranic±

adiunkt, g³ówny metodyk nauczania online

adiunkt, specjalista ds. jako¶ci kszta³cenia

 

Projekty e-learningowe w SGH

projektant aplikacji internetowych

programista systemów internetowych

metodyk nauczania online

projektant tre¶ci e-learningowych

projektant aplikacji internetowych

 

Przedsiêwziêcia edukacji ekonomicznej

specjalista ds. projektów edukacyjnych

sekretarz projektów edukacyjnych

sekretarz projektów edukacyjnych

starszy specjalista ds. szkoleñ i projektów edukacyjnych

 

Wspó³pracownicy – projekty edukacyjne

projektant aplikacji internetowych

konsultant ds. programów edukacyjnych

redaktor wydawniczy

specjalista ds. projektów edukacyjnych