Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Prawo autorskie w dzia³aniach wydawniczych – edycja II

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Prawo autorskie w dzia³aniach wydawniczych – edycja II

2 marca 2009 r. w godz. 9.30 do 15.30 w sali 25, budynek S odby³o siê seminarium pt. Prawo autorskie w dzia³aniach wydawniczych.

Seminarium poprowadzi³ p. Rafa³ Golat – radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter S±du Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji na tematy zwi±zane z prawem kultury, w³asno¶ci intelektualnej i przemys³owej, prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

 

Galeria zdjêæ ze szkolenia: