Dwumiesiêcznik E-mentor

Strona g³ówna » E-mentor » Rada Programowa i Redakcja pisma

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Rada Programowa i Redakcja pisma

Nad jako¶ci± i rozwojem "e-mentora" czuwa Rada Programowa,   w której sk³ad wchodz±:
 

 • prof. Kazimierz Kloc – przewodnicz±cy
 • dr Maria Aluchna
 • prof. Piotr Bo³tuæ
 • prof. Jan Goliñski
 • dr Jan Kruszewski
 • dr Stanis³aw Macio³
 • dr Krzysztof Piech
 • prof. Marek Rocki
 • dr Waldemar Rogowski
 • prof. Maria Romanowska
 • dr Piotr Wachowiak
 • dr Maria Zaj±c
 • dr in¿. Anna Zbierzchowska

 

Redakcja pisma:

 • mgr Marcin D±browski – redaktor naczelny
 • mgr Beata Mierzejewska – redaktor dzia³u "zarz±dzanie wiedz±"
 • mgr Dariusz Nojszewski – redaktor dzia³u "e-biznes"
 • dr Remigiusz Orzechowski – redaktor dzia³u "e-biznes"
 • mgr Joanna Tabor – redaktor tre¶ci informacyjnych