Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Standardy edukacyjne

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Standardy edukacyjne

Bardzo istotne jest w³a¶ciwe przygotowanie struktury dydaktycznej materia³ów e-learningowych, jak równie¿ schematów prowadzenia zajêæ. W tym celu CREN SGH pracuje nad rozwijaniem metodyki e-edukacji.