Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Kursy jêzykowe » XIII edycja

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

XIII edycja

Czas trwania kursu: 25 lutego – 31 maja 2008 r.

W XIII edycji kursów jêzykowych Centrum proponuje Pañstwu:

Jêzyk angielski

 • kurs dla pocz±tkuj±cych (grupa 1), kontynuacja zajêæ z Pani± Agnieszk± Miko³ajewsk± (Jurkowsk±)
  – ¶roda 16:15 – 18:50 (sala 457/G)
 • kurs dla pocz±tkuj±cych (grupa 2), kontynuacja zajêæ z Pani± Katarzyn± Smith-Urbanowicz
  – ¶roda 16:15 – 18:50 (sala 327/G)
 • kurs dla ¶redniozaawansowanych, kontynuacja zajêæ z Pani± Ew± Tomaszewsk±-Cie¶lak
  – ¶roda 16:15 – 18:50 (sala 458/G)
 • konwersacje dla ¶redniozaawansowanych, kontynuacja zajêæ z Pani± Barbar± Adam
  – ¶roda 16:15 – 18:50 (sala 459/G)

Jêzyk niemiecki

kurs dla pocz±tkuj±cych, kontynuacja zajêæ z Pani± Ew± Furmañczyk
– wtorek 16:15 – 18:50 (sala 116/A)