Projekty badawcze Centrum

Strona g³ówna » Badania

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Zakres prac badawczych

Centrum prowadzi projekty i prace badawcze nad rozwojem e-learningu w nastêpuj±cych obszarach:

» Zobacz równie¿ ostatnie artyku³y naukowe oraz wyst±pienia konferencyjne pracowników CREN